அல்ஹம்துலில்லாஹ் எமது அல் ஹஸ்ஸால் அமைப்பினால் குருநாகல் திம்புலுகல ஜும்ஆ பள்ளிவாயலினால் கடந்த ஜனவரி மாதம் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையின் பிராகரம் ரூபாய் 115000 பெறுமதியான மின் பிறப்பாக்கி அமைப்பின் தலைவர் அவர்களினால் கையாளிக்கப்பட்டது  
குருநாகல் திம்புலுகல ஜும்ஆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *