எமது அல் ஹஸ்ஸால் அல் அபியத் அமைப்பினால் 08/05/2017 அன்று எமதூரைச்சேரந்த சகோதரர் ஒருவரின் அவசர சிறு நீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சைக்காக 50000/= பணம் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.
சிறு நீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சைக்காக உதவி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *