இன்றைய தினம் எமது அல் ஹஸ்ஸால் அமைப்பினால் ஏறாவூர் சிறுவர் பாரமரிப்பு நிலையத்தில் பொழுது போக்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய நிகழ்வுகள் காலை 09மணி முதல் மாலை 03 மணிவரை இடம் பெற்றது இந்நிகழ்வில் சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் ஆண்மீக நிகழ்வுகள் மற்றும் பல சுவாரஸ்ய அம்சங்கள் இடம்பெற்றது
இந்நிகழ்வில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய சிறுவர் பாரமரிப்பு சிறுவர்கள் பொறுப்பாளர் மற்றும் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் விளையாட்டுகழக. உறுப்பினர்களுக்கு எமது நன்றிகள்17903765_410757975970433_1808999628554534292_n17903741_410758072637090_3928435228720882091_n17862769_410759289303635_7205980789913122041_n17951481_410759405970290_3874595039469942822_n
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்தில் அல் ஹஸ்ஸால் அமைப்பின் இன்றைய பொழுது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *