மட்டக்களப்பு மாவட்ட சம்மேளனத்தின் ஏற்பாட்டில் மாபெரும் இரத்த தானம் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அன்பான இளைஞர் யுவதிகளே! எதிர் வரும் #12/5/2017 # அன்று தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம் மட்டக்களப்பு காரியாலயத்தில் இடம் பெறும் இரத்த தான முகாமில் கலந்து ஓர் உயிரினைக் காக்கும் வகையில் நற்செயல் ஒன்றை செய்யுங்கள் அனைத்து வகையான விரும்பிய பொருட்களையும் வாங்க கடையுண்டு குருதி வாங்க எங்கே கடையுண்டு? உயிருக்காகப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் உயிர்களுக்காகவும் தன்னலம் கருதாது தங்கள் உதிரத்தைத் தானம் செய்து பல உயிர்களைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபடும் இந்த உன்னதமானவர்கள் நீங்கள் தான் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் எதிர் பாக்கின்றது( மட்டக்களப்பு இளைஞர்கள்)#மாவட்ட #சம்மேளனம் #மட்டக்களப்பு
இரத்ததானம் முகாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *