எமது அல் ஹஸ்ஸால் அல் அபியத் அமைப்பினால் ஜயங்கேனி அப்துல் காதர் வித்தியாலயத்தின் சுற்றுவெளி அமைப்பதற்கு 25000ருபாய் பெறுமதியான காசோலை எமது அமைப்பினால் அதிபர் அவர்களிடம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது13121_498519267002248_8997292241786795164_n 12670682_498519170335591_708186025669602366_n (1)
சுற்றுவெளி அமைப்பதற்கு 25000ருபாய் பெறுமதியான காசோலை வழங்கிய நிகழ்வு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *